მოკლევადიანი სასაქონლო ფასები კვლავ მაღალია, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში მხარდაჭერის არარსებობა
მოკლევადიან პერიოდში, საქონლის ფასების ხელშემწყობი ფაქტორები ჯერ კიდევ აქტუალურია. ერთის მხრივ, ფხვიერი ფინანსური გარემო გაგრძელდა. მეორეს მხრივ, მიწოდების შეფერხებები კვლავ აწუხებს მსოფლიოს. თუმცა, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში, საქონლის ფასები რამდენიმე შეზღუდვის წინაშე დგას. პირველ რიგში, საქონლის ფასები ძალიან მაღალია. მეორე, მიწოდების მხრივ შეზღუდვები თანდათან შემსუბუქდა. მესამე, მონეტარული პოლიტიკა ევროპასა და შეერთებულ შტატებში თანდათან ნორმალიზდება. მეოთხე, თანდათანობით გამოქვეყნდა საშინაო საქონლის მიწოდებისა და ფასების სტაბილიზაციის ეფექტი.


გამოქვეყნების დრო: სექტემბერი-05-2021